1. Ik was passagier, bij wie kan ik letselschade claimen?

Als duidelijk is dat u als passagier geen rol heeft gehad bij het ontstaan van het ongeval, dan kan schadevergoeding worden geclaimd bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig waar u als passagier in/ op zat. Is er een duidelijke tegenpartij? Dan kan ook die worden aangesproken op schadevergoeding.

 1. Moet de letselschade van een fietser altijd vergoed worden?

Fietsers (en voetgangers) zijn volgens de Wet zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemers. Bij een ongeval tussen een gemotoriseerde (auto, motor, scooter, etc.) en een fietser zal de schade van de fietser meestal voor minimaal 50% vergoed moeten worden. Vaak is meer mogelijk, tot wel 100% schadevergoeding.

 1. Kan ik ook letselschadevergoeding claimen na een ongeval in het buitenland?

Bij (verkeers) ongevallen buiten Nederland moet de schade geregeld worden volgens de Wet van het betreffende land. Dat is anders als het verkeersongeval in het buitenland plaatsvond, maar uw tegenpartij ook een voertuig met Nederlands kenteken reed. Dan is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Hoeveel kost rechtshulp bij letselschade?

In de Wet is bepaald dat de aansprakelijke partij de kosten van rechtsbijstand moet vergoeden. Wij kunnen slachtoffers op grond hiervan rechtsbijstand bieden en de kosten in rekening brengen bij de tegenpartij. Hulp na Ongeval is zo gratis voor slachtoffers.

 1. Moet er altijd een aanrijdingsformulier worden ingevuld?

Na een verkeersongeval is het belangrijk dat goed wordt vastgelegd wat er is gebeurd, wie er bij betrokken waren en bij welke verzekeraar uw tegenpartij verzekerd is. Maak gebruik van ons aanrijdingsformulier en de instructies over het invullen hiervan.

 1. Moet ik aan mijn huisarts melden dat ik een ongeval heb gehad?

Heeft u letsel opgelopen bij een ongeval? Raadpleeg dan uw huisarts. Uw huisarts kan u adviseren over de hulp die wel of niet nodig is. De informatie van de huisarts kan (indien nodig) gebruikt worden als bewijs bij een letselschaderegeling.

 1. Welke schade is letselschade?

Bij letselschade gaat het om alle kosten die ontstaan als gevolg van het ongeval, maar ook om de gevolgen van een ongeval op het inkomen, carrière, pensioen etc.  Smartengeld is ook letselschade. Lees meer over schade die vergoed moet worden.

 1. Hoeveel schadevergoeding kan ik claimen bij letselschade?

De hoogte van de letselschade die geclaimd kan worden is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De smartengeldvergoeding is afhankelijk van de ernst van het opgelopen letsel. Neem contact op met onze klantenservice voor een adviesgesprek over uw situatie.

 1. Hoelang duurt de uitbetaling van letselschade?

Zodra de schade is aangetoond en door de verzekeraar wordt aanvaard, moet de verzekeraar het schadebedrag binnen 14 dagen aan u uitbetalen. Dit is bepaald in de Gedragscode Behandeling Letselschade.

 1. Kan ik een voorschot krijgen bij letselschade?

Bij letselschade kan een voorschot geclaimd worden als duidelijk is dat u vanwege het door u opgelopen letsel uitgaven moet doen. Het is belangrijk een voorschotverzoek goed te onderbouwen. Onze letselschadespecialisten doen dit voor u!

 1. Hoelang duurt de schaderegeling bij letselschade?

Bij een letselschadeclaim gaat het om de schade die ontstaat als gevolg van het opgelopen letsel. De gevolgen moeten duidelijk zijn voordat een schaderegeling kan worden afgesloten. Onze letselschade specialisten adviseren u hierover.

 1. Kan ik een letselschadevoorstel van een verzekeraar laten toetsen?

Ja, u heeft het recht een voorstel te laten toetsen. Heeft u een regelingsvoorstel ontvangen? Via onze klantenservice kunt u in contact komen met een van onze letselschadespecialisten.

 1. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval?

Ja, wanneer u tijdens de uitvoering van uw werk een ongeval is overkomen, dan is het verstandig om te laten toetsen of u in aanmerking komt voor schadevergoeding. Dit zal in veel gevallen bij de verzekeraar van de werkgever geclaimd moeten worden.